Proces jednania

Obhliadka miesta stavby a dizajnový návrh

 

Každé mnou zrealizované dielo je originál, preto prvým krokom pri návrhu diela je obhliadka miesta stavby, zistenie požiadaviek od zákazníka, predstavy dizajnového riešenia a funkčnosti diela. Na základe týchto parametrov vypracujem grafický náčrt podľa vašich predstáv a predbežnú cenovú kalkuláciu.

 

Dohoda a podpis zmluvy o diele

 
 Po dohodnutí všetkých detailov stavby a cenovej kalkulácie pristupujem k podpisu „Zmluvy o dielo. Po podpise zmluvy dochádza k úhrade zálohy na materiál, zvyšok celkovej sumy je uhradený po odovzdaní a odskúšaní predmetného diela.

 

Objednávka materiálov

Po podpise zmluvy nasleduje objednávka materiálov. Pri mojej práci používam zásadne certifikované materiály popredných Európskych výrobcov. Kvalita a funkčnosť môjho diela je pre mňa prvoradá, samozrejme tiež dbám na zdravie zákazníka a preto kachliarske materiály nenahrádzam ich kópiami, ale zásadne používam originály.

 

Realizácia

Realizáciu diela vykonávam sám ako vyučený majster s dlhoročnými skúsenosťami, čo zaručuje vysokú kvalitu zrealizovaných diel. Čas montáže závisí od náročnosti diela a pohybuje sa v rozsahu 3 dni až 3 týždne.